O metodě

Díky objevu R. W. Sperryho dnes víme, že lidský mozek tvoří dvě rozdílné části: doménou levé hemisféry je verbální a analytické myšlení, zatímco v pravé polovině mozku je centrum naší tvořivosti a vizuálního vnímání. Ideální pro člověka by bylo, kdyby obě hemisféry fungovaly v rovnováze. V našich kulturních podmínkách však zaměstnáváme hlavně levou mozkovou hemisféru, která se tak přirozeně stává dominantní a naše tvořivost se nemůže dostatečně projevit.

Betty Edwards využila poznatky získané při výzkumu lidského mozku k vytvoření efektivní metody výuky kreslení. Komplexní dovednost kreslení podle ní vyžaduje pouze pět základních schopností, které si na kurzu osvojíte. Jsou spojeny s vnímáním a zajišťuje je tedy pravá hemisféra: vnímání hran, mezer, vztahů, světel a stínů, vnímání celku.

Metoda spočívá v řadě cvičení, při kterých se naučíte více využívat pravou mozkovou hemisféru a zároveň vzdorovat přirozené tendenci mozku upřednostňovat jeho levou polovinu. Mozku jsou předkládány takové úkoly, se kterými si analytická levá hemisféra neví rady, a proto přenechává prostor k práci kreativní pravé hemisféře.